Back to Top

Baend

Next generation of music merchandise Music is gradually becoming more and more detached from its original physical carrier. But the carrier’s purpose was not only distribution but it also had a marketing and a collecting value. These dimensions are purely depend on the physical object and disappear in the virtual world. How will the marketing and collecting of music look like in the century to come? In my work I try to find answers to this question.  
    Fyzické mediá, kedysi určené na prenos dát, sú dnes čoraz častejšie nahrádzané ich elektronickou formou. Úlohou nosiča však bolo nielen šírenie hudby, ale zároveň bol aj prostriedkom propagácie a zberateľským predmetom. Tieto funkcie sú viazané nosič, ako fyzický objekt a vo virtuálnom priestore miznú. Ako bude vyzerať propagácia a zberateľstvo hudby v budúcnosti, keď sa jej bude diať výlučne na internete? Vo svojej práci sa snažím hľadať opoveď na túto otázku.   BAEND_light   BAEND_sound   Videos Move Light Sound
More Work